Dizajn za AIRQ – sustav kontrole kvalitete zraka

E-Impuls

DIZAJN ZA AIRQ

Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka

;

Napredak tehnologije ubrzano teče, a za sobom donosi niz predvidivih i nepredvidivih nuspojava. Razvijanje ekologije, meteorologije i drugih znanosti koje prate prirodne pojave, ali i utjecaj čovjeka, često nije bilo u mogućnosti pratiti brzinu novih otkrića i saznanja.

 

 

Kontrola kvalitete zraka jedan je od faktora nužnih za poboljšanje održivog razvoja, a svrha AIRQ-a kao projekta Državnog hidrometeorološkog zavoda je modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka.Radi se unapređenju sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka da bi se nad njom postigla učinkovita kontrola i upravljanje u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama.

 

Za AIRQ smo do sada izradili knjigu grafičkih standarda:
– dizajnirali logotipove
– uredske i promotivne aplikacije
– ostali materijali (zastava, kemijska olovka, USB…)
– snimanje i fotografiranje meteoroloških postaja po cijeloj Hrvatskoj

Još je nekoliko zadataka pred nama. Pritom smo u obzir uzeli želje klijenta i materijal o kojem se radi te ih uskladili sa suvremenim pristupom potrebama za promotivne aktivnosti, informiranje javnosti i projekt općenito.

Rezultat?

Najbolje da to pitanje postavite klijentu.

Ako imate potrebu za ovakvom kompletnom uslugom znate kako nas pronaći.

 

LM KOMUNIKACIJE d.o.o.

40000 ČAKOVEC

Nikole Tesle 6

OIB 82454880852

Polica Privatnosti