Projekt “Vizualna sinfonija EU fondova”

Uzimajući u obzir strateški značaj transparentne uporabe Europskih strukturnih i investicijskih fondova, naša misija bila je kreativno savjetovanje, multimedijalno oglašavanje i dinamična provedba događanja s jednim ciljem – osnažiti vidljivost i razumijevanje utjecaja EU investicija u Republici Hrvatskoj.

1. Utisak postignuća

Ulaganja EU-a ne mjere se samo brojevima, već vizualnim pričama koje govore o rastu i razvoju. Naš zadatak bio je transformirati suhoparne statistike u vibrirajuću naraciju uspjeha. Realizirali smo to kreiranjem:

– Dinamičnog video sadržaja koji odražava stručnost i inovacije;
– Vizualno privlačnih socijalnih medija elemenata koji govore jezikom digitalne ere;
– Roll-up bannera koji spajaju estetiku i informativnu vrijednost.

2. Proces transformacije

Ponosni smo na holistički pristup kojem smo se posvetili, od ideje do realizacije:

– Savjetovanje i Kreativni Koncept: Održali smo sastanke s naručiteljem da bismo osmislili kreativne koncepte koji komuniciraju ključne poruke.

– Produkcija Sadržaja: Kroz produkciju kratkog i dugog formata videa, postavili smo temelje za narativ koji oživljava EU projekte.

– Multimedijalna Prezentacija: Kreirali smo profesionalno oblikovane društvene mrežne elemente i roll-up bannere koji služe kao snažni vizualni podsjetnici na utjecaj EU fondova.

3. Rezultati

Naše rješenje rezultiralo je s:

– Povećanom sviješću i vidljivošću projekata financiranih od EU, premostivši jaz između institucionalnog rada i građana.
– Informiranošću javnosti kroz edukativne i estetski privlačne video materijale.
– Angažiranošću zajednice kroz optimizirane digitalne platforme i javna događanja.

Zaključak

Naš angažman prema ‘Hrvatskim vodama’ u okviru projekta medijskog savjetovanja, oglašavanja i provedbe događanja postavio je nove standarde u promociji EU sufinanciranih projekata. U suradnji koja je nadmašila očekivanja, prezentirali smo moć vizualne komunikacije u svijetu gdje svaka slika i svaka sekunda videa imaju potencijal inicirati val pozitivnih promjena.