Maistra, jedna od vodećih turističkih kompanija u Hrvatskoj sa vrhunskim hotelima, resortima i kampovima na prestižnim lokacijama u Rovinju, Vrsaru, Dubrovniku i Zagrebu – novi je partner LM Komunikacija.

Agencija je dobila posao izrade ukupno 56 edukativnih videa i 5 scenarija na različitim jezicima: na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Pomoću njih će Maistra Hospitality Group približiti postupanja u svakodnevnim situacijama poslovanja svojim zaposlenicima te učenicima, budućim djelatnicima u hotelijerstvu i ugostiteljstvu.  

Svaki video u trajanju 3-10 minuta, s odgovarajućom situacijom iz pojedinog odjela u hotelijerskom objektu, izradit će se u okviru europskog projekta cjeloživotnog obrazovanja KLIK Pula – Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula.

Dio projekta financiranog iz EU fondova

Radi se o zahtjevnom poslu koji uključuje odabir najboljih lokacija, definiranje odgojno – obrazovnih ishoda, pripremu scenarija, prijevoda na navedene jezike, pripremu glumaca, snimanje…pa sve do detaljne post produkcije – kako bi se stvorio najbolji edukativni materijal koji će osigurati kvalitetan stupanj edukacije potencijalnim zaposlenicima – sukladan kvaliteti poslovanja tvrtke Maistra. Snimanja su se odvijala u Grand Park Hotel Rovinj i Hotelu Amarin u Rovinju, te smo uz njihovu pomoć i odličnu organizaciju s lakoćom odradili sve potrebne zadatke. Svim djelatnicima koji su u videima aktivno sudjelovali u ulozi glumaca, zahvaljujemo na suradnji i strpljenju. 

Trenutno je kraju privedena prva od tri fraze ciklusa, koja uključuje 20 videa. Na projektu je sudjelovalo više od 20 suradnika. Izrada i isporuka videa dio je projekta financiranog iz EU fondova u svrhu edukacije srednjoškolske populacije strukovnih škola i Regionalnog centra za kompetentnost te realnih prikaza situacija u hotelijerstvu. Video filmovi će se temeljiti na prikazu realnih situacija u komunikaciji s gostom za različite odjele u hotelijerstvu. Vizualnu osnovicu videa zato će većinom činiti razgovor između zaposlenika Maistre i gosta u realnom radnom okruženju u pojedinom odjelu.

Kamera: Igor Županić i Ervin Bajuk, 

Ton: Vlatko Blažek, 

Režija: Matina  Tenžera

Scenarij: Matina Tenžera

Montaža: Igor Županić, Ervin Bajuk, Vlatko Blažek, 

Grafika: Chroma studio 

Odgojno – obrazovni ishodi: Jelena Berečić

Šminka: Maria Sertić, Tanja Lukin

Glumci: djelatnici Maistra Hospitality Group

Produkcija: LM Komunikacije.