Svijest i razgovor o zelenom stanju te kako svaki proces i radnja utječu na okoliš i više je nego pozitivna konverzacija. Inovativni način kako učiniti naš planet ekološki održivim velikim poduzećima svakim danom postaje prioritetna stavka u poslovanju.

Za vodećeg međimurskog diva – tvrtku Muraplast d.o.o. iz Kotoribe, jednog od najpoznatijih hrvatskih proizvođača plastičnih vrećica, izradili smo tzv. trademark, odnosno zaštitni znak za ekološki prihvatljivu robu.
Tijekom izrade novog trademarka muraeco,  navodili smo se dizajnom postojećeg logotipa poduzeća. Elemente logotipa Muraplast prilagodili smo ekološkoj tematici, pritom zadržavajući prepoznatljiv izgled i stil tvrtke, a rezultat je znak koji predstavlja cirkularnu ekološku ekonomiju. Zelena boja logotipa, osim što simbolizira prirodu i okoliš, prigodna je za tisak na folije koje su nastale u ekološki prihvatljivom procesu.

Činjenica da se danas život odvija ubrzanim tokom potiče nas da svjesno pratimo svjetske trendove te ih usklađujemo s održivim dizajnom. Stoga smo prilikom izrade eco trademarka, uz suradnju s obrtom Illustrivo, tražili ravnotežu između dizajna i okoliša. Cilj je da krajnjem potrošaču pružamo vjerodostojne informacije o ekološkim karakteristikama proizvoda.